Amb cor i dignitat

Condicions laborals de misèria

Home de 32 anys aturat de llarga durada. Fa uns anys que va arribar procedent d’Amèrica Llatina. Ha anat treballant de manera esporàdica però amb contractes molt precaris i de poc temps. Aquesta situació...

La llosa del menjador escolar

Mare amb un fill de 8 anys, pendents d’una renda garantida. Serveis Socials els assessora i orienta a través d’un pla de treball personalitzat. A Càritas també són atesos pel Servei d’Acollida,...

La solitud dels avis i l’apadrinament

Més de sis-centes persones han tingut la companyia de joves estudiants

Potencia un model d’envelliment digne

El lloguer s’ho menja tot

Parella sense fills, tots dos a l’atur. La dona te problemes de salut. Els ingressos procedeixen d’una renda garantida, però el 80% va destinat al lloguer. Serveis socials ha anat fent ajudes puntuals...

Les ajudes no cobreixen despeses

Parella amb un fill de 19 anys que viu al domicili. Estan a l’espera d’una renda garantida. Havien estat rebent la prestació d’atur i posteriorment l’ajuda familiar, però els ingressos són més...

Ajuda per a la documentació

Jove de 21 anys a l’atur. Fa dos anys que va arribar i de moment ha anat treballant de manera esporàdica. No ha estat fàcil, perquè no té la documentació en regla. Aquí hi té una petita xarxa...

Sense cap ingrés

Mare i dues filles menors. No tenen cap ingrés. Te una referent de serveis socials per evitar que augmenti la vulnerabilitat. El pare es troba a l’atur i viu fora de Catalunya. No hi ha cap tipus de...

La família espera que els ajudi

Jove de 23 anys a l’atur i sense papers. Ocupa un pis amb altres persones que es troben en la mateixa situació però últimament han tingut problemes amb els veïns i ha decidit deixar-ho. Des de Càritas,...

Ajuda per a un tractament mèdic

Jove de 22 anys procedent de centreamèrica. Decidir marxar n o ha estat fàcil , sobretot per la mare que s’ho passa molt malament. Se sent culpable i espera que quan la situació millori pugui fer-los...