Amb cor i dignitat

Ajuda als tràmits de regularització

Jove de 22 anys a l’atur. Des de la seva arribada ha anat treballant de manera esporàdica però no té la documentació en regla i això condiciona molt l’accés al mercat laboral, a més de no poder...

Vol estudiar però calen papers

Jove de 19 anys aturat i sense documents. Fa 1 any va arribar d’Hondures i ha estat acollit per compatriotes, una inestabilitat que l’angoixa i el fa vulnerable. A Càritas se l’escolta i se l’acompanya...

Ocupa per necessitat

Jove de 20 anys aturat i sense papers. Ha estat ocupant pis o casa, per falta de recursos econòmics. Des de Càritas se l’escolta i se l’acompanya. No té xarxa on agafar-se i uns dubtes importants...

Treballs precaris per als sensepapers

Jove de 28 anys aturat de llarga durada. Va arribar d’Amèrica Llatina, on hi va deixar a la família per cercar una vida millor i més digne, pendent de fer la reagrupació. Ha anat treballant de manera...

Tots dos a l’atur

Parella amb tres fills menors. Tots dos a l’atur. Han anat sortint feinetes però res que estabilitzés la situació. Han rebut ajuda d’amics i de la família, concretament d’un germà del pare....

Una dona forta

Mare i dues filles menors. Havia treballat, però des del procés de separació, la situació socioeconòmica no ha estat bona i anat empitjorant. La conciliació familiar i laboral es fa difícil. A Càritas...

Grup d’apoderament

Grup de dones que realitzen un activitat grupal d’empoderament a Càritas. L’objectiu es que s’enforteixin, s’empoderin i siguin conscients que poden tenir més opcions a la vida. L’activitat...

El pare les va abandonar

Mare amb una filla de 6 anys. Fa mitja jornada al sector de l’hostaleria. Comparteixen pis amb una altra família. Del lloguer de l’habitació paguen 320€. El pare de la nena fa temps que les va...

La llosa del menjador escolar

Parella amb dues filles menors. Serveis Socials fan seguiment amb un pla de treball i el suport a les necessitats més bàsiques. El pare havia treballat a la construcció. La família recull la cistella...