Amb cor i dignitat

Vulnerables

Mare i fill en situació de vulnerabilitat. Ella fa 4 anys que no treballa. El pare del nen es troba a l’atur des de fa 3 anys i no pot pagar la pensió. La mare hagut de demanar ajuda a la família...

Sola i amb dos fills menors

Dona de 32 anys amb dos fills menors. Els ingressos són de 550€ , d’una prestació social. Comparteixen pis amb una altra dona. 300€ és la quantitat que paguen pel lloguer de dues habitacions amb...

Facilitar habitatge als sensellar

Un mètode que consisteix a facilitar habitatge als sensellar com a primer pas per a la seva reinserció completa en la societat

Llengua i cultura, la via d’integració

Vint-i-sis punt d’atenció a la demarcació per oferir als immigrants un programa formatiu que doni resposta a les seves necessitats reals

Una aposta transformadora

Càritas es planteja incentivar el treball social comunitari per transformar situacions socials col·lectives amb l’acció associativa

Els deutes es mengen els ingressos

Parella amb una filla de 8 mesos. Els ingressos provinents de la feina de l’home, no són suficients per cobrir les despeses de casa. 850€ d’hipoteca i 120€ d’un crèdit per un cotxe per poder...

Sap que cal formar-se

Família amb tres fills menors. Els ingressos provenen d’una renda mínima. En el pla de treball que serveis socials ha iniciat amb ells, també hi participa el servei d’acollida de Càritas. El pare...

No hi ha cap ingrés econòmic

Família amb 4 fills menors. No hi ha cap ingrés econòmic. Els serveis socials fan seguiment de tota la família. Un dels fills el de 15 anys, ha començat un cicle formatiu de grau mig. Li agrada estudiar...

Problemes d’addiccions

Jove de 27 anys amb problemes d’addiccions. Rep el suport de la treballadora social i assisteix al servei d’acollida. Amb la família no hi té contacte des de fa 8 anys. Està acollit per una amiga...