Amb cor i dignitat

En perdre la feina tot es va ensorrar

Parella de mitjana edat que viu en una pensió. Els serveis socials tenen coneixement de la situació de precarietat i vulnerabilitat que viuen. Ell havia treballat tota la seva vida, però en perdre la...

Acollida per l’àvia

Dona de 28 anys amb tres fills acollida per l’àvia materna. Els ingressos provenen de les feinetes que li van sortint fent neteja de cases particulars. No té l’ajuda del pare dels fills. Està pendent...

El pare les va deixar

Dona de 28 anys, amb una filla de 2. Del cap de família només se’n sap que va tornar al seu país d’origen. Està en seguiment per serveis socials. Necessiten molta ajuda, i van demanant-la a veïns...

Sense ingressos i sense xarxa social

Jove de 30 anys aturat de llarga durada. Sense càrregues familiars. No té ingressos i aprofita alguna feina relacionada amb la hostaleria, com a extra. Els serveis socials han fet seguiment. No té gaire...

Voldria estudiar però no pot

Família amb quatre fills menors. Tenen una renda mínima, que va tramitar la treballadora social. Tant el pare com la mare, fan recerca de feina. Ell havia treballat a la construcció i la mare feia neteja...

Sola i amb un fill amb discapacitat

Dona de 69 anys amb fill amb discapacitat. Els ingressos provenen d’una paga per incapacitat del fill i una ajuda per la dependència. És una dona forta que hagut de lluitar per acceptar que el seu...

Un sou i set boques per alimentar

Família amb tres menors. En el mateix domicili hi viu una altra família acollida. És la germana de la mare. Només un membre d’aquests dos nuclis familiars aporten un sou a casa, un sou que no arriba...

Agraïts per l’ajuda que reben

Família amb tres fills i sense cap ingrés. La treballadora social de referència i el servei d’acollida de Càritas, han ajudat a fer front a dues despeses de subministres que els haguessin deixat...

L’acompanyament, eina clau en els CDA

La cobertura de les necessitats bàsiques des de la perspectiva d’apoderament

Deu establiments a tota la demarcació de Girona