Amb cor i dignitat

A l’atur i amb problemes de salut

Jove de 28 anys a l’atur i amb problemes de salut. Viu acollit per un conegut però va canviant de casa. Alguns amics el van ajudant cada mes a instal·lar-se a casa seva i miren de donar-li suport i...

El dolorós testimoni del Pare Melo

Quatre mil cinc-cents hondurenys viuen a Girona fugint, en part, d'un país en el qual la violència contra els treballadors està institucionalitzada

Ferralla i cartró com a única sortida

Parella amb tres fills menors. Els ingressos són molt precaris i procedeixen de la recollida de ferralla i el cartró. El pare puntualment ajuda en una parada del mercat. Els serveis socials han iniciat...

Sola, amb tres fills i sense ingressos

Dona de 35 anys amb 3 fills menors i una germana. No treballa, ni percep cap ingrés. La germana treballa d'extra en un restaurant els caps de setmana. Els tres fills assisteixen a escola sense problemes...

Sort d'alguns amics i veïns

Dona de 58 anys amb una discapacitat del 50% i mobilitat reduïda. Està pendent de la tramitació d'una prestació social que l'ajudarà a estabilitzar la seva situació econòmica, que l' amoïna molt...

Aturat des de fa quatre anys

Home de 35 anys. Viu sol i a l'atur des de fa 4 anys. No té cap ingrés i rep l'ajuda puntual d'un parell d'amics. La família viu encara al país d'origen. Fa un mes va començar un curs relacionat amb...

Tres anys d'acolliment

Família amb 4 fills menors. No tenen cap ingrés i des dels serveis socials estan fent seguiment de la situació. Han tramitat una renda mínima. El pare fa 5 anys que no treballa regularment, tot i que...

Vulnerabilitat extrema

Família amb tres fills menors. La parella es troba a l'atur i els ingressos són molt precaris. Des dels serveis socials fan seguiment i Càritas ha ajudat a la família a fer front algunes despeses bàsiques....

Acollir, atendre i acompanyar

És la porta d'entrada a Càritas on s'intenta acollir dignament les persones i atendre les seves necessitats bàsiques