Amb cor i dignitat

La prioritat és cuidar el fill malalt

Matrimoni amb tres fills menors. Un dels fills pateix una malaltia i està en tractament de llarga durada. La mare no pot cercar feina per aquest motiu i el pare, que fins fa uns anys treballava a la construcció,...

Quatre anys de patiment i angoixa

Matrimoni amb tres fills menors. Els únics ingressos procedeixen d'una renda mínima. El pare està en tractament mèdic. La mare ha iniciat un procés d'orientació sociolaboral amb Càritas. Els darrers...

Amoïnats per la situació del fill

Família amb dos fills menors. Els ingressos provenen d'una renda mínima. Els pares fan recerca de feina. Ell ha començat una formació en l'àmbit de la construcció i reformes i ella està fent un...

La llosa dels subministraments

Parella amb dos fills menors . Reben una prestació social que els hi permet cobrir les despeses més bàsiques però tenen dificultats per fer front al pagament dels subministres. El pare cerca feina...

Irregularitat sobrevinguda als 62

Dona de 62 anys acollida per una amiga. Fa 7 anys es va veure obligada a marxar del seu país i va aterrar a Catalunya. Es troba en situació irregular, tot i que va tenir els seus documents per residir...

Vol provar sort al país veí

Família amb 5 fills. El cap de família ha decidit provar sort al país veí amb l'objectiu de guanyar diners i enviar-los a Catalunya, perquè la família pugui continuar la seva vida. La mare està...

Forçats a anar-se'n dels seus països

Tots el migrants, sigui quina sigui la raó de la marxa, tenen el dret de ser acollits

Fa anys que moltes persones cerquen refugi entre nosaltres

No poden pagar el material escolar

Família amb quatre fills menors. Els ingressos procedeixen de l'ajuda familiar que percep el cap de família i d'unes hores que la mare fa de neteja. En total 600€, però del lloguer ja en paguen 400€....

Mai no havia necessitat ajuda

Home de 34 anys , aturat i sense ingressos. Té llogada una habitació. Mai no havia necessitat l'ajuda de cap entitat social. Ha iniciat un procés d'orientació sociolaboral, com a sortida al moment...