Amb cor i dignitat

No pot pagar el lloguer

Home de 56 anys aturat de llarga durada. Fa 6 anys que viu a Catalunya, però continua tenint a la família al seu país. No es pot permetre portar a la dona i els fills ja que a dures penes es pot mantenir...

Pendents d'una renda mínima

Parella amb 3 fills menors. Es troben pendents d'una renda mínima. L'home cerca feina i deixa currículums a diari seguint les indicacions de la tècnica de Càritas. L'estabilitat econòmica es va enfonsar...

Recuperar l'estabilitat emocional

Home de 49 anys aturat de llarga durada i amb estades temporals al carrer. Tenia feina i una estabilitat, però una forta depressió va anar minvant la seva capacitat de reacció als canvis. “He dormit...

Sense ingressos i desnonat

Home de 50 anys aturat de llarga durada. Va perdre la feina fa 6 anys i ha exhaurit la prestació d'atur i l'ajuda familiar. Els serveis socials i Càritas fan seguiment. Treballava a la construcció....

Sense xarxa social

Home de 42 anys, a l'atur i amb una renda mínima d'inserció. Fa 5 anys que no treballa, una situació inesperada ja que sempre havia estat treballant. Té poca xarxa social. Fa 1 any que va començar...

Amoïnats per la situació

Família amb dos fills menors. Els ingressos provenen d'una renda mínima. El pare ha començat una formació en l'àmbit de la construcció i reformes. La dona està fent un procés d'orientació laboral...

Cuidant el planeta reduïm la pobresa

Conviure en la diversitat, un dels eixos de la campanya de Pasqua de Càritas

Es pot practicar des de la producció i el consum

Amb quatre fills i sense el pare

Mare de 36 anys amb quatre fills menors. El pare dels nens viu fora. Té el suport de la treballadora social i els ingressos d'una renda mínima que li ha permès cobrir despeses bàsiques però no a les...

Ha dormit al carrer

Home de 43 anys, amb dificultats per cercar feina i sense cap ajuda oficial. Ha dormit al carrer, tot i que ara ha trobat una persona que li ha ofert quedar-se temporalment , tenint el sofà com a espai...