Amb cor i dignitat

Les expectatives no s'han complert

Dona de 46 anys aturada llarga durada. És atesa per serveis socials i Càritas. Els ingressos provenen d'una renda mínima d'inserció. Ha iniciat un procés d'orientació sociolaboral. Fa 3 anys que...

La formació com a única sortida

Dona de 38 anys, separada i amb dos fills menors d'edat. Sense ingressos i pendent d'una renda mínima. Ha iniciat una formació per treballar competències bàsiques. Havia estat en empreses de neteja...

Sense justícia social no hi ha benestar

Vint anys després, l'Estat espanyol és un dels pocs que encara no l'ha signat

Recomana polítiques eficaces per a la cohesió social

Treball social com a segona oportunitat

Treball en benefici de la comunitat, una alternativa a les mesures penals tradicionals

A Girona, 67 persones han escollit Càritas per fer el TBC

La prestació no dona per a despeses

Dona de 37 anys amb una filla de 8. Els ingressos procedeixen d'una prestació que l'ajuda a pagar el lloguer del pis. Pels subministres, de vegades ha de demanar ajuda a Càritas o a l'entorn. Ha treballat...

Té papers però no troba feina

Jove de 22 anys aturat. Ell i el seu germà gran va decidir agafar un pastera i provar sort a Europa. Té papers, però la feina escasseja i li és complicat cercar el seu lloc. Està fent formació per...

Necessita suport

Dona de 39 anys amb un fill de 4. Rep una prestació de 426€ mensuals. Viuen en una habitació que per 200€ . Els serveis socials fan seguiment i des de Càritas s'està donant suport a la família....

Moltes ganes d'aprendre

Noi de 32 anys acollit pel germà gran. No té cap ingrés econòmic. Fa temps que no troba feina i el germà li va oferir casa seva, evitant que es quedés al carrer. Amb Càritas ha iniciat un procés...

La importància de formar-se

Jove de 23 anys a l'atur. Des de que s'hi ha incorporat al projecte de Càritas ha començat a ser més conscient de la importància de formar-se. Sap que necessita aprendre per accedir a un lloc de treball....