Amb cor i dignitat

Per a unes plantilles ortopèdiques

Parella amb quatre fills menors. No hi ha ingressos estables. El pare cerca ferralla i cartró per treure un petit jornal. Tenen tramitada la prestació de renda mínima. La mare havia treballat, però...

Problemes de salut

Família amb un fill adult que viu al nucli familiar. Deuen 4 mesos de lloguer i han començat a tenir problemes per poder pagar rebuts. Ella té cura d'una persona gran els caps de setmana, el que permet...

El futur dels fills l'angoixa

Dona de 43 anys amb tres fills de 3,6 i 8 anys. Té una renda mínima d'inserció que li ha permès compartir lloguer de pis amb una amiga i els fills. Està angoixada per la situació i pel futur dels...

Manté les expectatives

Dona de 41 anys, aturada de fa temps. És atesa per serveis socials i Càritas. Els ingressos provenen d'una renda mínima d'inserció. Ha iniciat un procés d'orientació sociolaboral. Té una familiar...

Sense ingressos els deutes creixen

Família amb quatre fills menors. No té cap ingrés i els hi preocupa molt l'endeutament. L'home ha rebut ajuda d'amics i coneguts, però cada vegada li és més difícil tornar a demanar. La mare cuida...

Pujol: “Tornar al punt de sortida tindria conseqüències molt negatives”

L'expresident de la Generalitat critica l'Operació Diàleg i creu que l'Estat “no es vol adonar de la naturalesa del conflicte” amb Catalunya

Constata que molta gent “ha perdut confiança en el plantejament autonomista i s'ha fet independentista”

La lluita per l'aigua, la lluita per la vida

La ciutat boliviana va viure una important revolta popular a causa de l'aigua

1.700 milions de persones no tenen accés a l'aigua potable

Problemes de salut

Família amb 6 fills. Els ingressos procedeixen del subsidi d'atur, uns 600€. El pare havia treballat al sector agrícola, però porta 2 anys a l'atur. La dona vote cura de dos menors de 2 i 5 anys....

La formació millora la inserció

Família nombrosa amb tres fills menors. Tenen una prestació econòmica tramitada pels serveis socials. La família també els ajuda puntualment a fer pagaments de factures . El pare ha iniciat un procés...