Amb cor i dignitat

Problemes per pagar despeses

Matrimoni amb quatre fills menors d'edat. Tenen els ingressos procedents d'una renda mínima . El pare fa 5 anys que no té un treball estable i molts problemes per pagar les despeses més bàsiques. La...

La ferralla com a últim recurs

Família amb 6 fills, 5 majors d'edat i un petit que encara viu al nucli familiar. No hi ha cap tipus d'ingrés en aquesta casa. El pare cerca ferralla i cartó per treure's un petit sou. La mare te problemes...

La família evita el col·lapse

Matrimoni amb tres fills menors. No hi ha ingressos però el pare diàriament fa recerca de ferralla i cartró. Està tramitada la prestació de renda mínima. La família, tot i no viure a Catalunya,...

Viure amb el subsidi d'atur

Família nombrosa amb tres fills. Els ingressos provenen del subsidi d'atur del pare. La mare té cura dels fills, un d'ells amb una discapacitat. La família té seguiment des dels serveis socials, a...

La pobresa mata

Persona sola que viu en un pis ocupat. Fa 3 anys que no treballa. Té tramitada una renda mínima d'inserció que li permeti pagar-se com a mínim un lloguer d'habitació, per evitar estar al carrer o...

Sola i amb sis fills

Mare sola amb 6 fills, 4 menors d'edat. Els serveis socials han iniciat els tràmits per l'obtenció d'una renda mínima. La família té l'ajuda d'amics i coneguts, a més de la que rep de Càritas, a...

Les dones, vistes des de Càritas

Les reagrupades depenen dels seus marits per a qualsevol tràmit

Porta nom de dona, com ho demostren les dades de Càritas

La roba que dona feina als vulnerables

Ha arrencat el projecte de taller de confecció per facilitar la inserció laboral

Empresa banyolina que ha facilitat la creació del taller

Veïns i coneguts eviten la catàstrofe

Família amb 4 fills menors. Els ingressos procedeixen de l'ajuda familiar. La família rep ajudes puntuals de la seva referent de serveis socials. L'home havia estat treballant en una fàbrica, fins que...