Amb cor i dignitat

Els deutes porten angoixa

Dona de 54 anys que viu sola. Té una renda mínima d'inserció. Els serveis socials en fan seguiment. Fa tres mesos que té problemes amb el lloguer del pis. Té alguns problemes de salut, i últimament...

La formació és vital per trobar feina

Dona de 41 anys. Viu amb la parella i la filla d'ell. Tots dos estan a l'atur. Fa quatre anys que no troba cap feina més o menys estable. Ell en fa cinc que va perdre la feina i una vegada es va exhaurir...

Necessita suport

Dona de 39 anys amb un fill de 4. Rep una prestació social de 426 euros. Viuen en una habitació per 200 euros. Els serveis socials fan seguiment del cas i des de Càritas s'està fent un acompanyament....

Acollits per una amiga

Dona de 43 anys amb un fill de 10. Rep una prestació social de 426 euros. Viuen acollits per una amiga de manera temporal. Serveis socials fa seguiment del cas i des de Càritas s'està fent acompanyament....

Amb problemes de salut

Jove de 27 anys. Viu amb els pares. Té problemes de salut emocional des de fa cinc anys. Els pares el cuiden perquè no és viable que visqui sol, necessita molt de suport quan la depressió s'agreuja....

Sense cap ingrés

Fa tres anys que no treballa. Viu sol en un pis ocupat i va exhaurir fa temps la prestació d'atur. Té tramitada una renda mínima d'inserció. A causa de l'estrès que tot això li provoca, té problemes...

Preocupada pel futur dels seus fills

Dona de 43 anys amb tres fills de 3,6 i 8 anys. Rep una renda mínima d'inserció que li ha permès compartir lloguer amb una amiga i els fills d'aquesta. Li preocupa molt el futur dels seus fills. Sap...

Ha dormit al carrer

Home de 43 anys amb dificultats per trobar feina i sense cap tipus d'ajuda oficial. Ha dormit al carrer diverses vegades, tot i que ara ha trobat, com diu ell, “una bona persona” que el va conèixer...

Sense autorització no pot treballar

Home de 36 anys a l'atur. Fa dos anys que va arribar, amb moltes ganes i motivació. No ha pogut obtenir encara la seva autorització per treballar i veu molts obstacles per estabilitzar -se i portar la...