Amb cor i dignitat

Paula Domingo directora d' Elin, fa 16 anys que treballa a Ceuta CÀRITAS

Els drets humans a la frontera del sud

Més d'una dècada treballant per a la defensa dels drets dels immigrants a Ceuta i Melilla

El mar i les concertines provoquen molts morts

Dona lluitadora

Mare soltera amb dos fills bessons de cinc anys. Els ingressos procedeixen d'una mitja jornada que realitza en el sector de l'hostaleria. La família ajuda el que pot. Té bones amigues que en moments...

Sol i sense ingressos

Home de 32 anys a l'atur. Viu sol, no té cap ingrés i rep ajuda d'alguns coneguts. Fa uns cinc anys que no treballa i cercar feina s'ha tornat una odissea. La seva experiència laboral està marcada...

Massa temps a l'atur

Família amb un fill menor. Els ingressos procedeixen de l'ajuda familiar. Fa anys que els pares no treballen. Ell, en la construcció, i ella, en la neteja industrial, es van quedar sense feina i amb...

La llosa dels rebuts

Parella amb un fill menor. Els ingressos, de 426 euros, provenen de l'ajuda familiar. Fa un any que tenen problemes per fer front al pagament dels rebuts. De la família reben poca ajuda, ja que també...

Acollida per la seva germana

Dona de 60 anys. Viu sola i no té cap ingrés. Una germana l'ajuda i l'acull a casa seva. Ha començat unes pràctiques laborals per poder accedir a una feina. Des que va perdre la feina ha fet de la...

La formació com a únic camí

Dona de 41 anys amb parella i dos fills menors. No disposen de cap ingrés. La parella fa petites feines de reformes i lampisteria. La família viu en un altre país. Des de Càritas se'n fa un seguiment...

L'aigua potable és un bé escàs a moltes regions africanes com el Níger AFP

Ecologia enfront de desenvolupament

El deteriorament del medi colpeja especialment els països més pobres

Millorar l'entorn és treballar pel desenvolupament

La precarietat reforça la parella

Parella jove amb fill d'un any. Depenen de l'ajuda d'un germà del pare. La situació de precarietat que viuen els ha reforçat més com a parella, assegura el pare. Ella sempre havia treballat en botigues,...