Amb cor i dignitat

Sense papers no pot treballar

Dona de 27 anys a l'atur. La falta de documents per treballar fa difícil trobar feina. Necessita tres anys per iniciar els tràmits i poder accedir a una targeta de residència i treball. Des que va arribar...

Tres mesos sense pagar el lloguer

Família amb un fill menor. Els ingressos són de 400 euros. Fa tres mesos que no poden pagar el lloguer del pis i han demanat ajuda als amics. Cap dels dos treballa. Ell havia treballat en l'àmbit de...

Esperances en la formació

Família monoparental amb dos menors. La treballadora social ha iniciat els tràmits perquè la família accedeixi a una renda mínima d'inserció. Ha iniciat un procés d'orientació sociolaboral on té...

L'amoïna no poder pagar l'habitació

Dona de 47 anys a l'atur. Fa cinc anys que viu a Catalunya però els fills són al país d'origen. Des que va arribar ha treballat cuidant avis. Els darrers mesos li ha estat molt complicat trobar feina....

Amb sous precaris no s'arriba

Dona de 52 anys amb dos fills adults amb ingressos mínims. Té molts problemes per arribar a final de mes. Els fills treballen mitja jornada però el sou és molt precari. La mare fa temps que no treballa...

Amb el fred ,es fa una ruta per convèncer els indigents d'anar a la Sopa JC/ICONNA

Sense un sostre no hi ha futur possible

Programa destinat a recuperar les persones que viuen i dormen al carrer

Incorporar-se al programa li ha salvat la vida

Assentament informal pèr a refugiats siris prop de Zahle, al Líban. AGÈNCIA EP

Infants, el col·lectiu més vulnerable

És el dia dels drets dels infants

Proposa crear una prestació econòmica universal per a la criança finançada amb impostos

Una família unida ho suporta millor

Parella amb un fill de 24 anys. No hi ha cap ingrés econòmic. El pare aprofita algunes feinetes puntuals i l amare no pot treballar per malaltia i una dura depressió que pateix des de fa temps. El fill...

Amb quatre fills i sense ingressos

Família amb quatre fills menors. No percep cap ingrés i els serveis socials fan seguiment de la situació. El pare fa cinc anys que no treballa regularment, i depèn de la ferralla i el cartró. La mare...