Amb cor i dignitat

Ajuda per a la formació

Família amb 5 fills menors. Estan a l'atur i reben una prestació insuficient per fer-se càrrec de les despeses que genera una família nombrosa. El pare sempre havia treballat en la construcció però...

Aturats de llarga durada

Parella sense fills i aturats de llarga durada. Tant l'un com l'altre han iniciat per separat un procés d'inserció sociolaboral. A l'home li agrada la lampisteria i, a través de l'itinerari que realitza...

Amb cinc fills menors d'edat

Família amb 5 fills menors. El lloguer que paguen és de 350 € mensuals i la prestació social que reben no supera els 625 €. Tenen moltes dificultats per pagar les factures de la llum i el gas. La...

Imatge d'una de les receptes incloses en el llibre editat per Càritas DAVID SALCEDO

Per alimentar-se no cal arruïnar-se

Càritas va atendre el 2015 13.181 famílies gironines amb problemes d'alimentació

Una bona alimentació no ha de ser cara

Moltes ganes de millorar

Home de 30 anys que viu sol i es troba a l'atur. Havia treballat de manobre, fins que la crisi “es va presentar i em va dir fora”. Així ens ho explica al servei d'acollida de Càritas. Té un nivell...

Ajuda per al material escolar

Dona de 34 anys, separada i amb tres fills menors d'edat. Rep una renda mínima que els permet pagar el lloguer del pis i algunes despeses bàsiques. De l'exparella no rep cap ajuda, es troba a l'atur....

Jubilats amb un nét a càrrec

Parella de jubilats amb un nét a càrrec. La pensió és molt precària. El nét no pot estar amb els seus pares perquè la custòdia la tenen els avis. Tenen dificultats per arribar a final de mes. Els...

Víctima de la violència

Dona de 28 anys amb un fill de 5. Està a l'atur des de fa 2 anys. La família els ajuda per poder fer front al pagament dels subministres, sobretot llum i gas. La mare ha iniciat un taller formatiu a...

La formació és l'única sortida

Home de 46 anys amb 4 fills menors. La família rep una renda mínima que no és suficient per cobrir les despeses. Un oncle els ajuda a pagar alguna factura. La mare no treballa i el pare, que va estar...