Amb cor i dignitat

Per a una cistella d'alimentació

Dona de 35 anys amb una filla de 5. Els serveis socials han iniciat els tràmits per rebre una renda d'inserció. Fins que s'aprovi, alguns amics l'ajuden a pagar el lloguer o algun rebut de subministraments....

La guerra les va fer fora

Dona de 42 anys amb una filla de 12. Té uns ingressos mínims que procedeixen de la neteja domèstica. Els han rellogat una habitació. La mare va poder formar-se al seu país d'origen, però va marxar...

Es formarà en el sector carni

Jove de 28 anys amb un fill menor. No té cap ingrés. La xarxa de contactes és la principal ajuda. Des dels serveis socials i Càritas fan seguiment del cas i s'espera que els pròxims mesos arribi una...

Mitja jornada no és suficient

Mare de 29 anys amb dues filles menors. Treballa mitja jornada, però els ingressos no són suficients per pagar les despeses de casa. Serveis socials fan seguiment de la família, li donen suport i l'ajuden...

La ferralla i el cartró no és una opció

Família amb tres fills menors. Rep una prestació social que cobreix despeses bàsiques. El pare diàriament surt a fer recerca de feina, però únicament la ferralla i el cartró són opcions viables....

Li agrada treballar de cara a la gent

Mare amb una filla menor d'edat. No tenen cap ingrés i viuen acollides per un conegut. La treballadora social està tramitant una renda mínima que permeti estabilitzar la situació. Fa recerca de feina,...

Sola, amb tres fills i sense ingressos

Dona sola amb tres fills menors. No rep cap prestació, pendent de la tramitació d'una nova ajuda que estabilitzi la situació. La seva història està lligada al maltracte del cap de família. Serveis...

Té experiència amb la gent gran

Dona de 36 anys amb filla menor d'edat. No percep cap ingrés estable. Està tramitant una prestació social que garanteixi uns recursos mínims. Fa un any que està a l'atur. Havia realitzat feines relacionades...

Un fill amb problemes de salut

Mare de 34 anys amb un fill de 9. Els 426 € de l'ajuda familiar són els únics ingressos d'aquesta família. Ella fa temps que cerca una feina més estable; fins ara ha anat fent feines de neteja domèstica...