Los commitments

The commitments. 1991. EUA. 112'.
Direcció: Alan Parker
Intèrprets: Robert Arkins, Michael Aherne
Crítica: [ep] [ep] [eb] [eb]
Públic: [ep] [ep] [ep] [eb]