Eva Pomares

Eva Pomares

L'APUNT

Els Vilars mereixen més recursos

Tres dècades després d'iniciades les excavacions, la fortalesa ibèrica dels Vilars d'Arbeca és ja motiu d'orgull local. S'hi han esmerçat diners, esforços i passions. La recerca del passat acostuma...

L'APUNT

D'esquena a la realitat del territori

Especialment en un país tan divers, les polítiques s'han d'adaptar a la realitat. Sembla obvi, però quan no es té en compte resulten ineficaces, absurdes i, fins i tot, tenen un impacte negatiu. És...

L'APUNT

Darrere un quilo de préssecs

Poca gent discuteix el que costa un telèfon d'alta gamma, però a la majoria li sembla normal pagar un euro per un quilo de préssecs. Al darrere hi ha la jornada laboral d'un any d'una família, els...

L'APUNT

Una pluja de pedres sobre Estaràs

Ja sabem que els àrids s'extreuen d'alguna banda. Ara bé, no sembla gaire raonable que un municipi rural –quasi sempre és rural i, si és possible, amb poca població i recursos– tingui tres pedreres...

L'APUNT

Ens perden les pedres

Als catalans, ens perden les pedres. La foto actual de la Catalunya medieval és de carreus. Tot i que la fusta i el morter n'eren un element arquitectònic bàsic, excepte en els principals edificis....

L'APUNT

Multes més cares, sisplau

Els darrers mesos, a les comarques de Lleida s'han fet públics diversos casos de gossos maltractats sàdicament. Les imatges han causat estupor i escàndol. És una bona notícia, perquè indica que els...

L'APUNT

No tinc por dels pastissos

Des de fa quatre anys convisc amb la diabetis tipus 1. Al contrari del que diu l'espot de La Marató, no tinc por, perquè segueixo els protocols mèdics. No es pot viure aterrit, i menys afrontar una...

L'APUNT

El paisatge, valor cultural i econòmic

Alain Roger, un dels grans teòrics europeus sobre el paisatge, assenyala en un dels seus llibres que “el paisatge, o més aviat els paisatges, són adquisicions culturals”. Per tant, construccions...

L'APUNT

El canal, una història de por

La construcció del canal Segarra-Garrigues, l'obra més important a Catalunya en les darreres dècades, està llastrada per una història d'episodis que evidencien una mala gestió clamorosa. L'incompliment...