Joan Vall Clara

Joan Vall Clara

El voraviu

Otegi provoca nàusees

Les pròpies decisions condemnen els socialistes a medicacions cròniques

El voraviu

Puigdarzallus

Puigdemont, gens carlinot quan li convé, versiona el model Arzallus

El voraviu

Quines webs tenen!

L’olla del govern reunida ahir la tarda no té perdó de Déu

El voraviu

També signo, doctor Trilla

Portem un Trump dins i no acceptem que un bitxo microscòpic ens rebolqui

El voraviu

Lluny del sí, Rufián?

Tan lluny com dies quedin de tràmits per a la votació dels pressupostos

El voraviu

Guanya el mitja tita

No votaria Joe Biden per a res de més volada que la presidència d’escala

El voraviu

40.000 € d’anar a plaça

És difícil explicar que guardes pasta llarga particular al despatx públic

El voraviu

Et faig un frotis?

Al·lucino com boig pensar que torno a batxillerat i em toca fer-lo a segons qui

El voraviu

Ayuso va de coberta

Han posat el carener a la teulada, dona per fet l’hospital i el recepciona