Amb cor i dignitat

Sola, amb set fills i sense ingressos

Dona de 39 anys amb 7 fills menors. La treballadora social és ara un suport molt important. Com diu la mare “de vegades em veig perduda i necessito que algú em pugui aconsellar, assessorar”. El pare...

Els deutes s'acumulen

Dona de 35 anys amb una filla de 6. No té cap ingrés i els deutes s'acumulen. Ha iniciat els tràmits d'una renda mínima, i també d'una ajuda d'urgència perquè la família pugui fer front a dos mesos...

Educar en la pau i la tolerància

Cantata protagonitzada per alumnes d'institut que se celebra des de l'any 2009

Fomentar els valors de la no-violència a través del cant

Solidaritat enmig de la pobresa

Mare de 38 anys amb filla menor d'edat. Al domicili hi viu una amiga de la mare, que es podia haver quedat al carrer, a no ser de la seva ajuda. La mare té problemes de salut. El pare es fora de fa molt...

La llosa de les factures dels serveis

Família amb tres fills menors i una prestació econòmica. Els familiars l' ajuden en el pagament de factures, llum i el gas, que solen ser alts poca eficiència energètica del pis. El pare ha iniciat...

Poca salut, dificultats per treballar

Jove de 28 anys aturat de llarga durada. Càritas fa seguiment d'aquest jove, a través del servei d'acollida. De vegades rep l'ajuda de la mare, que viu fora de Catalunya. Té problemes de salut que li...

Mare lluitadora

Mare de 36 anys amb quatre fills menors. El pare no viu amb ells. Té el suport de la treballadora social i uns ingressos fruit d'una renda mínima d'inserció. És una mare lluitadora però que de tant...

El material escolar ho trenca tot

Família amb 4 fills menors.S' han iniciat els tràmits per una renda mínima que permeti el pagament del lloguer i els subministres. Reben l'ajuda d'amics. Fa temps que viuen en aquesta situació, tot...

L'àvia, pal de paller

Mare de 39 anys amb 4 fills menors. El pare es fora. Rep una renda mínima que permet cobrir les despeses més bàsiques, tot i que de vegades necessita l'ajuda de l'àvia materna. Els nens tenen un bon...